De vijf karakterstructuren

In 1933 publiceerde Reich zijn boek Charakteranalyse. Waarin hij voortborduurde op het gedachtengoed van Freud. In dit boek beschreef hij dat de meeste psychische conflicten verpakt zitten in lichamelijke verkrampingen Verder gaf hij een beschrijving van een aantal karakters, maar toonde tevens aan dat een karakter niet alleen psychisch is maar ook van lichamelijke aard. Kort samen gevat komt het er op neer dat je aan iemands fysieke houding zijn levensverhaal kunt aflezen. Later wist zijn leerling Alexander Lowen die karakters verder uit te bouwen en voor het grote publiek toegankelijker te maken. Hij bundelde het geheel samen tot een praktisch en werkbaar systeem en noemde het de vijf karakterstructuren. De meeste lichaamsgerichte therapeuten werken met de typologie van de karakterstructuren. die nog steeds zijn wortels vindt in het werk van Reich. Waarom ze dat doen? Bij Lichaamsgerichte therapie wordt de hulpvraag van de client veelal gezien als een manifestatie van zijn karakterstructuur. Op basis van die karakterstructuur kan de therapeut de levensgeschiedenis van de client beter begrijpen.Bovendien geeft het ook aanwijzingen voor een meer specifieke manier van werken met deze persoon met die karakterstructuur.

Wil je meer weten over de karakterstructuren klik hier