Grounding

Grounding betekent geaard zijn en met beide voeten op de grond staan, precies eender als een geaard stopcontact waarbij overtollige elektriciteit {spanning) naar de aarde wordt afgevoerd zodat het elektriciteitsnet niet overspannen wordt. Zo kunnen mensen ook niet overspannen worden als het teveel aan spanning via de benen en voeten ontladen kan worden.Met beide benen op de grond staan betekent steun ondervinden vanuit de grond. Zoals een huis alleen stevig kan zijn als de fundering goed is, zo kan alleen de mens die met beide voeten op de grond staat een stevig mens zijn. Aan een stevig mens worden de volgende fysieke en psychische eigenschappen toegekend: Op het fysieke vlak heeft een stevig mens sterke, niet al te zeer geblokkeerde knieen, benen en voeten hebben en een beweeglijk bekken. Op het psychische vlak heeft een stevig mens: een goed contact met de fysieke omgeving, een eigen mening , kan goed voor zichzelf opkomen, wordt niet door angst en paniek overrompeld, een goed contact zichzelf en anderen en is goed geworteld. Ieder mens is wel enigzins geground want iedereen heeft in meer of mindere mate contact met de grond. Maar er is pas sprake van een optimale grounding wanneer de energie vrij kan stromen dus als er geen lichaamspantsers aanwezig zijn .