Effecten van Lichaamswerk

Beter omgaan met emoties en gevoelens
Beter omgaan met angst, spanning en stress
Meer contact met je lichaam
Verwerking van lichamelijke en emotionele blokkades
Meer contact met andere mensen
Bewustwording van gedrag en houding in het leven
Meer vertrouwen in eigen capaciteiten
Meer verantwoordelijkheid nemen voor jezelf
Meer kennis over jezelf
Eerder je grenzen kenbaar maken
Meer plezier in je leven
Steviger op je benen staan
Positievere levensinstelling
Meer kracht en potentie
Beter voor jezelf opkomen
Meer zelfacceptatie
Sterker gevoel van eigenheid